Menu

Musíme si pomáhat

Nadpis říká: „Musíme si pomáhat“. Proto Vás seznámíme s projekty a organizacemi, které nás svou činností oslovily, a jsme rádi, že je v jejich práci můžeme podporovat.

27. 2. 2020 v 11:33

Naši milí,

v dnešním psaní bychom vám rádi představili některé organizace a projekty, které si zaslouží nejen pozornost, ale také podporu. Dnešní téma se tedy týká pomoci. Věříme, že pokud máme možnost pomoci, je to skoro naše společenská povinnost. Každému z nás život často přináší neočekávané, složité a nepříjemné situace. Občas jsme schopní je zvládnout sami. Mnoho takových situací ale ovlivňují skutečnosti, které my sami ovládnout nedokážeme, nebo jsou prostě příliš složité, než abychom na ně byli sami.

A právě tehdy se může pomoc, která může mít různé podoby, hodit. To cenné, co nám složité životní situace mohou přinést, jsou zkušenosti. Ty pak můžeme dál uplatnit různě. Můžeme je využít přímo k pomoci někomu v podobné situaci. Můžeme je předávat těm, kteří takovou zkušenost nemají, aby věděli kde a proč je potřeba pomáhat. Nebo si na jejich základě můžeme sami vybrat ty, které v jejich pomoci budeme podporovat.

A tak, pokud sami nemáme časové možnosti, nebo potřebné zkušenosti, znalosti a schopnosti, je nasnadě podpořit ty, kteří je mají a dokážou je uplatnit.  V tomto článku bychom Vám chtěli představit projekty se zkušenostmi, které si podporu v jejich úsilí rozhodně zaslouží, a proto je rádi podporujeme!

Nejde o zanedbatelné téma

Než samotné projekty představíme, musíme zmínit jednu věc. S naším tématem jsou totiž spojeny okolnosti, u kterých by nás ještě před několika lety ani nenapadlo, že mohou nastat. A přece se nyní staly poměrně běžným jevem. V prostoru sociálních sítí, v některých pseudonovinářských médiích a bohužel i u některých vrcholových politiků se nyní vznáší stigma výrazné, obecné a bohužel chybné kritiky neziskových a příspěvkových organizací. Proto je třeba o to víc vnímat skutečnost, že oblast jejich činnosti bohužel většinou nemůže přinášet zisky. A málokdo má zároveň znalosti a zkušenosti i prostředky, aby mohl pomáhat a nemusel se starat o své živobytí. Proto jsou tyto organizace závislé na veřejných i dárcovských příspěvcích. Když si najdete ty, s jejichž činností souzníte, a kteří mají přehledné informování i financování, má jejich podpora smysl. Naše současnost víc a víc ukazuje, že nesmíme být lhostejní.

Koho tedy podporujeme

První oblastí jsou projekty z oblasti humanitární a zdravotnické pomoci. Předně jde o projekty s nadnárodním přesahem – Člověk v tísni a Lékaři bez hranic. Člověk v tísni je ryze českou organizací, která se nezaměřuje pouze na sociální pomoc v rámci ČR, ale také na humanitární, rozvojovou pomoc a posilování a ochranu lidských práv v oblastech postižených ozbrojenými konflikty (ale nejen tam) po celém světě. Lékaři bez hranic jsou naopak úžeji zaměřenou organizací. Poskytují rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

V domácím prostředí jsou to projekty Dobrý Anděl a Dům pro Julii. Dobrý Anděl pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Úžasný je způsob financování této organizace, kdy je její chod financován hlavně z tzv. filantropických zdrojů a příspěvky dárců jsou poté potřebným vypláceny v plné výši. K Domu pro Julii jsme se dostali poté, co jsme poznali dědečka Julie, jejíž jméno dům ponese. Jde o projekt dětského hospice, který sice bude stát v Brně, ale bude přístupný klientům z celé republiky. Je to těžké téma, kterému by ale byla chyba se vyhýbat. Už jen proto, že se bude jednat o jediný takovýto projekt u nás. V podpoře Domu pro Julii navíc nejsme sami. V období minulých adventních trhů v Brně jsme se stali zprostředkovateli a vy jste mohli přispívat do kasiček umístěných na našich brněnských stáncích. Což jste také štědře využili! A během velikonočních trhů na Náměstí Svobody v Brně budete moct do kasičky na našem stánku přispět znova. Budeme rádi, když přijdete!

Druhou oblastí, kterou podporujeme, jsou projekty určené k „zachování historie pro budoucnost“. Ať už se jedná o portál PROPAMÁTKY, který shromažduje veškeré dostupné a důležité informace týkající se památkové péče, tak o unikátní projekt Paměť národa. Ten je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě, zahrnující většinu 20. století. S celkovým počtem 10 740 pamětníků v databázi nám dává záruku, že neupadnou v zapomnění události, které nesmí být zapomenuty.

Specifickým projektem, u kterého jsme moc hrdí na to, že jsme jej mohli podpořit, byla poslední výprava party „šílenců“ kolem cestovatele Dana Přibáně Trabantem tam a zase zpátky. Danovi moc děkujeme nejen za to, že jsme mohli být u toho, ale také, že se náš Levandulový Švihák a mýdla podívali do Indie. Je skvělé vidět, že když se spojí schopnosti, odhodlání, podpora a trocha šílenství, tak je možné cokoli. I procestovat v Trabantu celý svět.

Důležitá je pro nás také občanská aktivita. Je dobře, že lidé nejsou lhostejní ke zvůli veřejné moci. Proto jsme rádi za vznik a velmi podporujeme činnost a myšlenku spolku Milion chvilek pro demokracii. Dáváme také palec nahoru projektu Demagog.cz za jeho skvěle a pečlivě odváděnou práci.

Co napsat závěrem? Ohromně si vážíme toho, že jste dočetli až sem! Myslíme si, že pokud má kdokoli možnosti a prostředky, je důležité dokázat kus z nich věnovat ve prospěch někoho, kdo takové možnosti nemá. Doufáme, že to vnímáte stejně.

Levandulová.cz

Těchonice 1
341 01 Nalžovské Hory
777 361 129
obchod@levandulova.cz